Det lönar sig att ändra matvanor även efter en hjärtinfarkt

The Lyon Diet Heart Trial
The Lyon Diet Heart Trial - långtidsuppföljning

Fynden från epidemiologisk forskning har bekräftats i många stora interventionsstudier, framför allt när gäller hjärt-kärlsjukdomar. I den välkända sekundärpreventiva Lyon Diet Heart Trial ingick drygt 600 män och kvinnor som haft en första hjärtinfarkt. 302 män och kvinnor lottades till en matgrupp och fick extra kostråd i syfte att äta en ännu mer medelhavslik mat. Kontrollgruppen, bestående av 303 individer, fick inga extra kostråd. Studien avslutades redan efter 27 månader då man fann en stor skillnad i prognos mellan kostgruppen och kontrollgruppen.

70 % minskad risk för ny hjärtinfarkt

I gruppen som fått kostråd var det bara fem individer som fick en ny hjärtinfarkt inom 27 månader (tre avled) jämfört med i kontrollgruppen där 17 individer fick en ny hjärtinfarkt (16 avled). Man såg även en stor skillnad i total dödlighet. Man kunde alltså genom att ge extra råd om bra mat minska risken för hjärtinfarkt och hjärtdöd med drygt 70 procent inom de kommande två åren och efter fem år var skillnaden mellan grupperna fortfarande stor vad gällde risken att återinsjukna i hjärtinfarkt.

Källa:
De Lorgeril M et al. Lancet. 1994;343(8911):1454–9.
De Lorgeril M et al. Circulation. 1999;99(6):779–85.

Start6 / 42