Underskatta inte den lilla rörelsen

Diagram som visar rörelsen positiva påverkan

Forskaren David Dunstan och hans kollegor i Melbourne, Australien har visat att korta rörelsepauser kan ha en kraftig effekt på både blodsocker och insulin. I en studie av 19 vuxna övervikta män och kvinnor jämfördes

a) konstant sittande med
b) sittande med en lätt rörelsepaus à två minuter var 20:e minut och
c) sittande med en måttligt hård rörelsepaus à två minuter var 20:e minut

Resultatet visade att en rörelsepaus, oavsett om den var hård eller lätt, sänkte blodsockernivåerna och insulinnivåerna med cirka 20 procent samtidigt som blodtrycket sjönk signifikant. Även fibrinogennivåerna sjönk kraftigt, hela 50–70 procent, vilket talar för att risken för blodproppar minskar.

Källa:
Dunstan DW et al. Diabetes Care. 2012;35(5):976–83.
Howard BJ et al. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(7):1285–91.
Larsen RN et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24(9):976–82.

Start11 / 27