En rörelsepaus har stor effekt

Grafik som visar en person som ställt sig upp från stolen

I en stor amerikansk undersökning (NHANES) studerades betydelsen av långvarigt stillasittande, med eller utan paus. 4 757 vuxna människor fick bära en accelerometer som visade varje individs rörlighet under en vecka. Individer som brukade ta en bensträckare hade i snitt fyra centimeter mindre midjemått, en gynnsammare blodfettsprofil, högre halter av det goda skyddande HDL-kolesterolet och lägre triglycerider. samt ett lägre inflammationspåslag (CRP). De var även mindre insulinresistenta och hade en bättre sockerbalans. Man fann att så lite som en minuts bensträckare var 30:e minut räckte.

Källa:
Healy GN et al. Eur Heart J. 2011;32(5):590–7.

Start10 / 27