Stillasittandet hotar vår hälsa

Två personer vid ett bord som tittar på en dator

I en metaanalys* baserad på 18 studier fann man att stillasittande ökade risken för typ 2-diabetes med 112 procent, hjärt-kärlsjukdom 147 procent, död i hjärt-kärlsjukdom 90 procent och risken att dö i förtid 49 procent. I en annan metaanalys, baserad på 47 studier (varav 44 var prospektiva) , jämfördes de mest stillasittande med de som satt minst. Även här fann man en signifikant ökad risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och risk att dö i förtid. Man vägde också in motionsvanor och fann att den risk som stillasittandet medförde minskade med 30 procent bland dem som motionerade.

*Metaanalys = sammanställning av flera studieresultat

Källa:
Wilmot EG et al. Diabetologia. 2012;55(11):2895–905.
Biswas A et al. Ann Intern Med. 2015;162(2):123–32.

Start9 / 27