Stå upp och förläng livet

Grafik visar hur bra det är att stå istället för att sitta

I Australien pågår en undersökning som heter ”45 and Up Study” där man studerar betydelsen av att stå upp under dagen. Över 200 000 män och kvinnor, samtliga över 45 år, följdes i genomsnitt fyra år. Man fann att de som stod upp mer än åtta timmar om dagen hade ungefär 25 procent högre chans att hålla sig friska och vid liv. Man fann också att ju mer man stod desto högre var chansen, dvs. det fanns ett dos/respons-samband. De positiva effekterna gällde även när man kontrollerade för kön, ålder, utbildning, boende, kroppsvikt, fysisk aktivitet, motionsvanor, hur mycket man satt, rökning samt självskattad hälsa.

Källa:
Van der Plog HP et al. Prev Med. 2014;69:187-91.

Start12 / 27