Starka samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Kurva över sjukdom och död i hjärt-kärlsjukdom

Det finns ett stort antal epidemiologiska studier som visar att måttligt fysiskt aktiva personer har en halverad risk för hjärt-kärlsjukdom och andra kroniska sjukdomar som till exempel typ 2-diabetes och vanliga cancersjukdomar.

Den största skillnaden i hälsoeffekt ser man när man jämför en helt inaktiv person med någon som är regelbundet måttlig aktiv. Studier av senare datum och där man använt accelerometer för att mäta fysisk aktivitet visar att riskminskningen när man jämför den som är väldigt stilla med den som är måttligt aktiv sannolikt är ännu större än vi trodde. Därefter planar kurvan ut, dvs. den som motionerar på en mycket hög och intensiv nivå vinner inte alltid mera hälsa.

Hos individer som har en ökad kardiovaskulär risk kan man till och med se en viss riskökning vid hård intensiv träning. Det starka dos-responssambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är oberoende, dvs. det finns kvar när man tar hänsyn till andra viktiga faktorer såsom vikt, blodfetter, rökning, matvanor och socioekonomiska faktorer.

Start14 / 27