Bättre rund och rörlig än smal och stillasittande

Stapeldiagram över dödlighet kopplad till vältränad eller otränad

En stor studie av nära 22 000 män i åldern 30–83 år visar att fysisk kondition är en starkare hälsofaktor än vikt i sig. Man följde männen i åtta år.

Vid studiestart undersöktes alla noggrant med bland annat konditionstest och kroppssammansättning. Den största risken att avlida under observationstiden hade överviktiga män med dålig kondition. Detta gällde såväl total som kardiovaskulär dödlighet. Uppmuntrande nog hade vältränade överviktiga män lägre risk än otränade män med normal kroppsvikt. Fynden har bekräftats i flera andra studier runt om i världen hos såväl män som kvinnor.

Källa:
Lee CD et al. Am J Clin Nutr. 1999;69(3):373–80.

Start15 / 27