Halverad risk vid typ 2-diabetes

Kurva som visar hur fysisk aktivitet påverkar män med typ 2-diabetes

Ett flertal studier av män och kvinnor med typ-2 diabetes visar att regelbunden fysisk aktivitet har en god skyddande effekt. En studie på 1263 män med typ-2 diabetes och en uppföljningstid på 15 år, visade man att män som var regelbundet fysisk aktiva hade 50 procent större chans att hålla sig friska och vid liv under uppföljningstiden. Fynden har bekräftats i flera andra studier på såväl män som kvinnor.

Källa:
Wei M et al. Ann Intern Med. 2000;132(8):605–11.

Start16 / 27