Recept mot stillasittande

Recept med text - Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) kan ge goda effekter på både stillasittande och fysisk aktivitet. En svensk studie på drygt 100 nyblivna pensionärer, 68-åriga män och kvinnor med övervikt och bukfetma, visade att ett individuellt utformat FaR efter sex månader kunde minska stillasittandet med i snitt två timmar om dagen samt öka måttligt intensiv fysisk aktivitet med 150 minuter i veckan. Antal steg per dag ökade med 1 663 steg.
Samma studie visade också positiva effekter på riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Vikt, midjemått, bukens höjd och halsomfång minskade och blodsocker och blodfetter påverkades i positiv riktning. Kroppssammansättningen förändrades. Personerna fick större muskelmassa och mindre fettväv.

I samma studie mättes också telomerens längd (ytteränden på kromosomerna) i cellkärnorna i vita blodkroppar före och efter interventionen. Man fann en koppling mellan minskat stillasittande och telomerförlängning.

Källa:
Kallings LV et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009;16(1):80–4.
Sjögren P et al. Br J Sports Med. 2014;48(19):1407–9.

Start13 / 27