Telomerlängd och stress – med eller utan fysisk aktivitet

Visar hur telomerlängen påverkas av stress

En amerikansk studie på 63 kvinnor som passerat menopaus undersökte om fysisk aktivitet påverkar telomerlängd hos stressade. Man fann att bland kvinnorna som inte var fysiskt aktiva fanns det ett tydligt samband mellan ökad stress och kortare telomerer. Bland dem som var fysiskt aktiva fanns inget sådant samband. Dvs. fysisk aktivitet syntes motverka stressens negativa effekt på telomererna.

Källa:
Puterman E et al. PLoS One. 2010;5(5):e10837.

Start13 / 17