Sömnbrist – ny folksjukdom

Statistik över sömnbrist visas med en kvinna med kudden överhuvudet

En effekt av stress är sömnrubbningar. Internationella undersökningar visar att sömnproblem numera är ett vanligt tillstånd i befolkningen. Cirka tio procent har svåra sömnproblem och 25 procent har lättare sömnproblem. Problemen är vanligare hos kvinnor och hos unga.

Start14 / 17