Fysisk aktivitet – medicin mot stress

Visar på vilket sätt rörelse motverkar stress

Fysisk aktivitet är en potent ”medicin” som har positiv effekt på alla områden där stress orsakar problem.

Start12 / 17