Samband mellan matmönster och telomerlängd

Telomer

I cellkärnan sitter våra kromosomer med DNA-spiralen i. Där finns koden till allt liv. Kromosomens yttre ände kallas telomer och anses vara av central betydelse för vår förmåga till nybildning av celler och för att kunna reparera skador i DNA:t. Telomeren förmodas ha central betydelse för vår hälsa och ju längre telomerer desto ”yngre” är vi. Flera stora studier har visat att ett hälsosamt matmönster är kopplat till längre telomerer.

Källa:
Crous-Bou M et al. BMJ. 2014;349:g6674.

Start28 / 42