Omättat fett ger större muskelmassa

Diagram om effekter på kroppssammansättningen
Diagram om effekter på leverfett och bukfetma

I LIPOGAIN-undersökningen deltog 39 unga vuxna, normalviktiga personer. De lottades till att äta muffins bakade på mättat fett eller fleromättat fett i sju veckor. Här var avsikten att gå upp i vikt och båda grupperna gick upp i snitt 1,6 kg. Liksom man tidigare visat, gav mättade fetter betydligt mer leverförfettning och mer bukfetma än fleromättade. Man såg också att fleromättade fetter gav en bättre kroppsammansättning med större muskelmassa och mindre fettväv.

Källa:
Rosqvist F et al. Diabetes. 2014;63(7):2356–68.

Start27 / 42