Smarta val för hälsosammare matvanor

En sammanfattning på vilka förändringar vi bör göra av våra matvanor

Bilden sammanfattar på ett enkelt sätt vilka förändringar vi bör göra av våra matvanor i Sverige.

De samlade nordiska näringsrekommendationerna revideras vart åttonde år. De senaste rekommendationerna är resultatet av över 100 nordiska kostforskares genomgång av samtliga vetenskapliga studier efter år 2000. Näringsrekommendationerna baseras på den samlade kunskapen från dessa studier. Denna gång fokuserar man mer på helheten i kosten, dvs. vilka matmönster som är kopplade till hälsa eller ohälsa. Rekommendationerna har också ett starkare fokus på kvalitet än kvantitet.

Rekommenderat intag av fett, kolhydrater och protein för vuxna och barn över två år

  • Fett, totalt: omättade fettsyror bör utgöra minst 2/3 av den totala mängden fettsyror i maten. Rekommenderat totalt intag av fett är 25–40 energiprocent (E %)

  • Enkelomättade fettsyror: 10–20 E %.

  • Fleromättade fettsyror: 5–10 E % varav Omega 3 fettsyror minst 1 E %.

  • Mättade fettsyror: högst 10 E %.

  • Transfettsyror: så lite som möjligt.

  • Fibrer, vuxna: minst 25–35 g per dag eller cirka 3 g per megajoule.

  • Fibrer, barn: 2–3 g per megajoule för barn från två år. Från skolåldern bör intaget gradvis ökas för att nå vuxennivån under tonåren.

  • Socker (tillsatt): bör vara under 10 E %.

  • Protein: bör utgöra 10–20 % av det totala energiintaget. Hos äldre (+65 år) bör det utgöra 15–20 E % av det totala energiintaget. Hos gamla eller sjuka med mycket lågt energiintag kan proteinandelen ökas ytterligare.

Källa:
Nordic Nutrition Recommendations 2012. Nordic Council of Ministers; 2014.

Start29 / 42