Rökningens effekter

Visar rökningens negativa effekter

Varje år dör nästan 3 000 personer i Sverige i KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och cirka 4 000 avlider i lungcancer. Cirka 2 300 av dödsfallen i KOL och 3 200 av dödsfallen i lungcancer beräknas bero på rökning. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är dock fortfarande hjärt-kärlsjukdom. Enligt folkhälsomyndigheten dör cirka 32 000 människor varje år i hjärt-kärlsjukdom och cirka 3 500 av dödsfallen bedöms orsakas av tobak.

Start3 / 12