Vad händer när jag röker?

Visar vad om händer i kroppen på en rökare

Tobaksrökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Vid varje bloss på en tänd cigarrett frigörs partiklar och gaser som innehåller 8 000 olika kemiska föreningar.

Förutom det beroendeframkallande nikotinet innehåller tobaken kolmonoxid som skadar hjärta och kärl samt giftiga substanser som vätecyanid, arsenik och ett 60-tal cancerframkallande ämnen. Det dagliga angreppet av giftiga halsbloss bryter ner kroppens försvar och skapar våra mest fruktade och dödliga folksjukdomar.

Start2 / 12