Riskbedömning

Text om riskbedömning inför rådgivning om fysisk aktivitet och kvinna vid vattnet

Många patienter med hjärtkärlsjukdom eller med risk för hjärtkärlsjukdom kan vara högriskindivider. Därför är det viktigt att alltid göra en riskbedömning innan man ger råd om fysisk aktivitet. På sedvanligt sätt frågar du om familjehistoria och symtom, gör en noggrann fysikalisk undersökning, bedömer metabolt status och tar ställning till om någon ytterligare utredning behövs.

Start23 / 27