Riskfri rådgivning om fysisk aktivitet

Text med råd om riskfri rådgivning om fysisk aktivitet, kvinna med hund på promenad

För att råden ska bli så riskfria som möjligt är det viktigt att du anpassar dina råd efter individens förutsättningar. Ge konkreta förlag så att inga missförstånd uppstår. Att starta försiktigt och öka successivt kan inte nog understrykas. Det är också lättare att lyckas om man sätter upp rimliga delmål. Prata om varningssignaler och ordna med en individuellt anpassad uppföljning.

Start24 / 27