Framgångsrika råd om ökad fysisk aktivitet

Framgångsrika råd om fysisk aktivitet

Framgångsrik rådgivning om fysisk aktivitet kan gärna starta med en fråga om aktuell eller tidigare aktivitet. Som vid alla samtal om livsstil är det viktigt att ge saklig information utan att lägga in egna värderingar och utan att skuldbelägga. Råden måste individualiseras och ska vara konkreta. De ska alltid innefatta information om vilken typ av aktivitet, vilken intensitet och duration (tidslängd) som behövs. Det är bra om du kan ge tips om lämpliga aktiviteter på orten.

Fysisk aktivitet på recept är ett behandlingskoncept som vinner terräng och som oftast ger lyckade resultat. Eftersom det för alla riskindivider är viktigt att tänka förebyggande, är det bra att ge råd som till exempel att skaffa ett par bra skor, att starta successivt och att ge akt på varningssignaler som bröstsmärtor eller annat som kan uppstå vid ansträngning. Sist men inte minst – följ upp resultaten! Det har avgörande betydelse för framgången.

Start22 / 27