Minskat hushållsarbete

Kvinna med skurhink på golvet till vänster och kvinna framför datorn till höger

Under tidsperioden 1960–2010 har även antalet timmar hushållsarbete bland kvinnor minskat. Från 26 till 13 timmar per vecka hos amerikanska kvinnor i åldern 19–64 år. Minskningen ses hos alla kvinnor, oberoende av om man är yrkesarbetande eller inte och oberoende av ålder. Detta har lett till en kraftigt sänkt energiförbrukning motsvarande cirka 2500 kcal per vecka (360 kcal per dag). Under samma period har motionsvanorna förändrats och ökat från i snitt 1,1 timmes motionerande i veckan år 1960 till 2,3 timmars motionerade i veckan år 2010, samtidigt som skärmtiden, den tid man tillbringar bakom en skärm, ökat från åtta till 17 timmar i veckan.

Källa:
Archer E et al. PLoS One. 2013;8(2):e56620

Start5 / 27