Förändrat rörelsemönster

Förändringar i yrkeslivet har studerats i USA från 1960–2010. Man finner att yrken som är fysiskt krävande (> 3,0 METs) har minskat kraftigt under de senaste 50 åren. De har ersatts av arbeten och yrken där man ägnar sig åt lätt fysisk aktivitet (2–2,9 METs).
Även stillasittande yrken har ökat under 50-årsperioden (< 2 METs). Det förändrade yrkeslivet har i USA inneburit en minskad energiförbrukning under arbetstid med cirka 140 kcal per dag hos män och något mindre hos kvinnor. Detta förklarar en stor del av viktuppgången i USA de senaste 50 åren.

Källa:
Church TS et al. PLoS One. 2011;6(5):e19657.

Start4 / 27