Barn sitter cirka nio timmar per dag

Ett barn ligger i soffan och håller sin mobiltelefon

I en pågående internationell undersökning ”The International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment” undersöks barns rörelsemönster. Barn i åldern nio till elva år från 12 länder, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Colombia, Finland, Indien, Kenya, Portugal, Sydafrika, England och USA, deltar. Den totala stillasittande tiden var cirka nio timmar hos såväl pojkar som flickor och man såg inga större skillnader när man jämförde de olika länderna. Skärmtiden varierade från som mest 3,5 timme hos pojkar i Brasilien till som minst 1,5 timme hos flickor i Kina.

… och stillasittandet ökar med åldern

En svensk undersökning av över 700 femåringar visar att också svenska barn sitter nästan nio timmar om dagen. Och stillasittandet ökar med åldern. En annan svensk undersökning av 3000 ungdomar i åldern 12, 15 och 17 år visade att både tjejer och killar är stillasittande i snitt drygt tio timmar per dag. I alla tre nämnda undersökningarna har man mätt fysisk aktivitet med accelerometer som ger en god bild av rörelsemönstret.

Källa:
LeBlanc AG et al. PLoS One. 2015;10(6):e0129622.
Riksmaten ungdom 2016–17. Så mycket rör sig ungdomar i Sverige. Livsmedelsverket; 2020.
McIver KL et al. Int J Pediatr. 2020;2020:7912894.

Start6 / 27