Det moderna rörelsemönstret

Man till höger framför datorn och man till vänster på cykel

Den senaste europeiska undersökningen av befolkningars rörelsemönster (Eurobarometern 2018) bygger på 28 031 hemintervjuer i samtliga EU-länder. Undersökningen visar att hälften av alla EU medborgare aldrig motionerar. Orsaken uppges vara tidsbrist. Kvinnor motionerar mindre än män och motionerandet avtar med åldern. Skandinaver ligger högst upp på listan rörande andel som säger att de motionerar regelbundet, Finland 69 %, Sverige 67 % och Danmark 63 %. Men, samtidigt tillhör Sverige de länder där man sitter mest. Andel som uppgav att man sitter minst 8,5 timmar om dagen var Nederländerna 32 %, Danmark 23 %, Tjeckien 21 %, Sverige 20 % och Grekland 19 %.

Källa:
Special Eurobarometer 473, Sport and physical activity, March 2018.

Start7 / 27