Svenskars rörelsemönster

Diagram över svenskarnas rörelsemönster

En svensk undersökning visade att bara en liten andel i åldern 50–64 år når upp till de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet. Med accelerationsmätare konstaterades att bara sju procent av studiens 948 män och kvinnor var tillräckligt fysiskt aktiva. I genomsnitt satt såväl män som kvinnor cirka tio timmar om dagen, varav 3–4 timmar var långvarigt sittande utan uppehåll eller rörelsepaus.

Källa:
Ekblom-Bak E et al. PLoS One. 2015;10(5):e0126336.

Start8 / 27