Insjuknande i stroke i relation till ålder, 1992–2012

Diagram över insjuknande i stroke i relation till ålder

Hos unga män och kvinnor i åldern 35–44 år var utvecklingen oroande. Man såg en förhållandevis kraftig ökning av antalet som insjuknar i stroke framför allt hos män och kvinnor med enbart grundskoleutbildning.

Källa:
Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014. Folkhälsomyndigheten; 2014.

Start5 / 11