Livslängden ökar – men Sverige tappar!

Statistik över förväntad livslängd

Bättre levnadsstandard, en hälsosammare livsstil (i vissa avseenden), bättre sjukvård, bättre mediciner och globalt sett mindre svält gör att livslängden ökar – i Sverige liksom i de flesta andra länder.
Enligt OECD är den förväntade livslängden i Sverige nu 84,3 år för kvinnor och 80,9 år för män. Men, vi svenskar har tappat den tätposition vi hade för några decennier sedan och andra länder har haft en ännu gynnsammare utveckling. Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den i särklass vanligaste dödsorsaken i Sverige. Oroande är att hälsoklyftorna ökar.

Källa:
Life expectancy at birth. OECD data; 2018. Folkhälsans utveckling.
Årsrapport 2020. Folkhälsomyndigheten; 2020.

Start1 / 11