Dödsorsaker och sjukdomsbörda i Sverige

Sundkurs – Dödsorsaker och sjukdomsbörda i Sverige

Mer än vart tredje dödsfall orsakas av hjärt-kärlsjukdom. Det totala antalet per år minskar sakta men det skulle kunna minska betydligt mer och snabbare och den största förbättringspotentialen ligger i livsstilsförändring.

Dåliga matvanor, rökning, alkohol och för lite fysisk aktivitet är de faktorer som har störst inverkan på hjärt-kärlsjukdom. Hjärtrapporten från Hjärt-Lungfonden sammanfattar varje år hjärthälsoläget i Sverige. År 2017 var hjärt-kärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och svarade för 35 procent av alla dödfall. År 2016 avled 31 616 personer i hjärt-kärlsjukdom. Den vanligaste orsaken var hjärtinfarkt. Totalt sett har antalet människor som avlider i hjärt-kärlsjukdom fortsatt att minska.

Allt färre dör i hjärtinfarkt och stroke

Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat från omkring 200 till runt 75 dödsfall per 100 000 invånare på bara 15 år. Nya levnadsmönster gör dock att utvecklingen hotar att vända. Forskning om hur man kan behandla och förebygga hjärtinfarkt har lett till en minskad dödlighet. Samtidigt lever allt fler med sjukdomen. I Hjärtrapporten 2019 rapporterades att två miljoner svenskar lever med hjärtsjukdom.

Källa:
Hjärtrapporten 2019. Hjärt-Lungfonden; 2019.

Start2 / 11