Hälsoklyftorna ökar – hög utbildning, lägre dödlighet

Skillnader i medellivslängd och risk att insjukna och dö i hjärt-kärlsjukdom har tenderat att öka. Individer med kortast utbildning har ett högre dödstal. Hjärtinfarkt och stroke drabbar lågutbildade i betydligt högre grad än högutbildade och skillnaderna är extra tydliga när det gäller dödligheten i hjärt-kärlsjukdom. Avser åldersgruppen 15 år och äldre. Medellivslängden ökar inte längre för kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå och samtidigt ökar andelen som dör före 65 års ålder ökar i samma grupp.

Källa:
Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2017.
Folkhälsomyndigheten; 2017. Hjärtrapporten 2017.
Hjärt-Lungfonden; 2017.
Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2020. Folkhälsomyndigheten; 2020.

Start3 / 11