Förebyggande arbete och god sjukvård lönar sig

Minskad dödlighet beskriven i siffror framför en kvinna och en man

De senaste decennierna har såväl insjuknande som dödlighet i hjärtinfarkt minskat kraftigt i Sverige. Under tidsperioden 1986–2002 halverades dödligheten i hjärtinfarkt hos både män och kvinnor. År 2002 såg man drygt 13 000 färre dödsfall i hjärtinfarkt i Sverige jämfört med år 1986. Liknande analyser och liknande fynd har gjorts i många andra länder (bland annat Nya Zeeland, USA, Finland och Island). Det är många olika faktorer som förklarar den minskade dödligheten. En kombination av förbättrad behandling och framgångsrikt folkhälsoarbete har varit bidragande.

Källa:
Björck L et al. Eur Heart J. 2009;30(9):1046–56.
Rydén L et al. Läkartidningen. 2012;109(36):1535–9.

Start6 / 11