Halverad dödlighet på 16 år!

Diagram förklarar minskad dödlighet i hjärtsjukdom

Förändrade matvanor med sjunkande kolesterolnivåer som följd har bidragit till cirka 40 procent av nedgången. Sjunkande antal rökare har bidragit med cirka 20 procent och sänkta blodtrycksnivåer har bidragit med cirka 10 procent. Medicinsk behandling av olika slag har bidragit med cirka 36 procent. Men under tidsperioden har vi också sett negativa förändringar i form av ökat antal diabetiker och ökad övervikt.

Källa:
Björck L et al. Eur Heart J. 2009;30(9):1046–56.
Rydén L et al. Läkartidningen. 2012;109(36):1535–9.

Start7 / 11