En hälsosam livsstil kan förebygga 4 av 5 hjärtinfarkter hos män

Kriterier för hälsosam livsstil för män

Nära 21 000 friska män i åldern 45–79 år besvarade under 90-talet enkäter om livsstil. Männen följdes i register under drygt ett decennium och man studerade hur deras rapporterade levnadsvanor var kopplade till risken att få en hjärtinfarkt. Även här fann man att de som indikerat en hälsosam livsstil var starkt kopplade till fortsatt hälsa. Hos dem var risken 79 procent lägre att få en hjärtinfarkt jämfört med hos män som inte uppfyllde hälsokriterierna. fyra av fem hjärtinfarkter hos män borde alltså gå att förebygga med en hälsosammare livsstil. Och här är potentialen ännu större än hos kvinnorna! 99 procent av alla män lever INTE enligt detta mönster och har alltså goda möjligheter att förbättra sina utsikter till ett långt, friskt liv.

Källa:
Åkesson A et al. J Am Coll Cardiol. 2014;64(13):1299–306.

Start9 / 11