Enkelt mätbara livsstilsfaktorer starkt kopplade till dödlighet

Livsstilspoäng - livsstilen påverkar hälsan

I Stockholm gjordes en befolkningsbaserad undersökning av var tredje 60-åring. Deltagandet var högt, 78 procent, och 4 232 män och kvinnor undersöktes noga. Vid en uppföljning under elva år insjuknade 375 män och kvinnor i hjärt-kärlsjukdom och 427 totalt avled.
Man fann att sju enkelt mätbara livsstilsfaktorer var starkt kopplade till framtida hälsa eller ohälsa. Att inte röka, konsumera mellan 0,6-30 g alkohol per dag, att motionera en gång i veckan, att äta lite korv och bacon, att äta fisk minst en gång i veckan och frukt och grönsaker dagligen var starkt kopplat till minskad dödlighet under det kommande decenniet hos såväl män som kvinnor. Ju fler friskfaktorer man indikerat desto lägre var risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller att avlida under observationstiden. Riskminskningen var oberoende av till exempel vikt och utbildning.

Källa:
Carlsson AC et al. Int J Cardiol. 2013;168(2):946–52.

Start10 / 11