Det lönar sig att ändra livsstil efter en akut hjärthändelse

Stora undersökningar visar att det lönar sig att ändra livsstil även efter en hjärthändelse. I en studie följde man 18 809 patienter under sex månader efter att de vårdats för en akut hjärthändelse. Patienterna var från 41 länder i åldern 21–97 år (medelåldern 67 år) och 38 procent var kvinnor.
Man fann att individer som uppgav att man slutade röka efter hjärthändelsen under det kommande halvåret hade 43 procent minskad risk att insjukna igen och de som uppgivit att man försökt förändra både mat och motionsvanor hade en 48 procent minskad risk att drabbas. Undersökningen talar för att förändringar i levnadsvanor efter det att man sjuknat, relativt snabbt kan påverka prognosen.

Källa:
Chow CK et al. Circulation. 2010;121(6):750–8.

Start11 / 11