Bukfetma farligare än övervikt

Stapeldiagram som visar grad av bukfetma kopplad till risk för hjärt-kärlsjukdom

Hjärtinfarkt starkare kopplat till bukfetma än till högt BMI

I den amerikanska Nurses Health Study, följdes drygt 88 000 friska, medelålders sjuksköterskor under 20 år. Studien visade att risken för hjärt-kärlsjukdom var starkt kopplad till grad av bukfetma. Däremot var sambandet mellan Body Mass Index (BMI) och risk att insjukna betydligt svagare. Hos kvinnor med gynnsam fettdistribution innebar ett BMI över 30 ingen signifikant ökad risk. Ökad bukfetma däremot, innebar ökad risk för hjärtsjukdom hos alla kvinnor, oavsett BMI. Även andra prospektiva studier, på såväl män som kvinnor, visar att midjemått (eller midja-stusskvot) är en stark prediktor för insjuknande i hjärtsjukdom. BMI är en svagare prediktor.

Källa:
Li TY et al. Circulation. 2006;113(4):499–506.

Start17 / 27