Underskatta inte vardagsrörelsens effekt på vikt

Stapeldiagram som visar energiförbrukning vid lätt fysisk aktivitet

Kraftigt ökad energiförbrukning redan vid lätt fysisk aktivitet

Den energiförbrukande effekten av lätt fysisk aktivitet underskattas ofta. Vid till exempel en långsam promenad, cirka 5 km/h, förbrukar vi 40 gånger mer energi jämfört med om vi ligger i en soffa eller sitter stilla på en stol. Och när vi går i trappor förbrukar vi 25 gånger mer energi än när vi åker hiss. Staplarna i bilden visar den energiförbrukning som olika typer av fysisk aktivitet ger utöver den basala energiförbrukningen. De här typerna av låggradig, daglig fysisk aktivitet kan på sikt ha stor betydelse för kroppsvikt och hälsa. Det visar också betydelsen av att uppmuntra till daglig, lågintensiv fysisk aktivitet.

Källa:
Levine JA et al. Am J Clin Nutr. 2000;72(6):1451–4.
Levine JA. J Intern Med. 2007;262(3):273–87.

Start18 / 27