Antal rökare sett till ålder

Diagram som visar antal rökare sett till ålder

Åldersmässigt finns den största gruppen rökare i åldern 45–64 år och minst röker man i åldersgrupperna 16–29 år respektive 30–44 år.

Källa:
Nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten; 2018.

Start9 / 12