Antal personer som röker dagligen

Diagram över tobakskonsumtionen i Sverige

Enligt Folkhälsomyndigheten uppger sju procent av svenskarna i åldern 16–84 år att de röker dagligen. Andelen rökare har nästan halverats de senaste tio åren och det är idag ingen skillnad mellan andelen män och kvinnor som röker.

Källa:
Nationella folkhälsoenkäten. Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten; 2018.

Start8 / 12