Mindre risk för astma med fler hundar i familjen

Pojke håller i hundvalp

Studie visar att barn som växer upp med flera hundar har lägre risk för att utveckla astma, särskilt om hundarna är tikar.

Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet har i studien, som omfattar över 23.000 barn, försökt ta reda på hur egenskaper som kön, ras, antal hundar eller hundens storlek påverkar risken för astma och allergi bland barn med hund i hemmet under det första levnadsåret.

Resultaten visade att barn med enbart tikar i hemmet hade 16 procents lägre risk för astma jämfört med barn som vuxit upp med hanhundar. Men att leva med en hanhund ökade inte risken för astma jämfört med att inte ha någon hund alls. Barn med två hundar eller fler hade 21 procents lägre risk för astma än dem som endast hade en hund.

Forskarna tittade också på så kallat ”allergivänliga” hundraser och fann ingen minskad risk för astma. Däremot hade barn som vuxit upp med de ”allergivänliga” raserna högre risk för allergi. Det beror troligtvis på att det finns en högre ärftlig risk för allergier i familjer som väljer att skaffa dessa raser.

Medicinsk illustration på lungor och astma

Lär dig mer om Astma

Minst 800 000 människor i Sverige lider av astma. Men med rätt medicinering kan många ändå leva ett nästan normalt liv.

Astma – Symtom och riskfaktorer