Frukt och grönt till barn med astma positivt för lungfunktionen


Barn med astma som äter en kost rik på antioxidanter, som frukt och grönsaker, uppvisar bättre lungfunktion i tonåren, visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden. Så många som 160 000 barn och ungdomar beräknas ha astma i Sverige och Hjärt-Lungfonden vill nu tillsammans med forskarna betona betydelsen för alla barn och ungdomar att äta rätt.

– Medvetenheten om att nedsatt lungfunktion i skolåldern kan medföra lungproblem i vuxen ålder har ökat under senare år. Vi ville därför studera vilka faktorer som kan påverka lungfunktionen hos barn och unga, säger Anna Bergström, docent i epidemiologi vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Syftet med den aktuella studien var att undersöka sambandet mellan intag av kost rik på antioxidanter och utvecklingen av barns lungfunktion. Forskarna har följt 2 300 barn från åtta års ålder fram tills dess att de har fyllt sexton år. Effekten av antioxidanter i maten uppskattades med så kallad antioxidantkapacitet (TAC), ett mått som visar den sammanslagna effekten av alla antioxidanter i kosten och tar hänsyn till eventuella synergieffekter
mellan olika ämnen.

Kopplingen mellan antioxidantrik mat och utveckling av god lungfunktion påvisades endast hos barn med astma. Varför effekten inte påvisats hos barn utan astma vet inte forskarna
än. Men eftersom astma är en inflammatorisk sjukdom som belastar kroppen, så är
en teori att kroppen på grund av denna belastning behöver mer antioxidanter.
Hjärt-Lungfonden och forskarna tar tillfället i akt att lyfta ett viktigt budskap
till alla småbarnsföräldrar.

– Att utvecklingen av lungfunktionen hos barn med astma gynnas av antioxidantrika
livsmedel ger ett viktigt barnperspektiv. Idag äter till exempel bara ett av fem barn i elvaårsåldern frukt eller grönt mer än en gång per dag. Vi vill därför passa på att uppmana Sveriges alla föräldrar att uppmuntra sina barn, både med och utan astma, att äta frukt och grönt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

För vuxna och barn över tio år är det enligt Livsmedelsverket bra att äta minst 500 gram frukt och grönt varje dag. Det motsvarar till exempel två generösa nävar grönsaker, rotfrukter, baljväxter och två frukter. För barn 4 – 10 år är rekommendationen 400 gram per
dag.

Nästa steg för Anna Bergström och hennes forskarteam är att titta på hur maten påverkar lungfunktionen på längre sikt, upp till 24 års ålder.

Fakta om astma

  • Astma är: En sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion uppstår kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören, som också blir inflammerade och svullna.

  • Symptom: Vanliga symptom är återkommande perioder av hosta, väsande och pipande andning, tryckkänsla över bröstet, andnöd samt ångest i samband med anfallen.

  • Drabbade: Uppskattningsvis 800 000 personer i Sverige lider av astma. Cirka 50 000 av dem har svår astma, vilket innebär stora problem i vardagen. Ungefär 160 000 barn och ungdomar i Sverige 3-17 år beräknas ha astma.

  • Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har många av de riskfaktorer som ligger bakom astma identifierats, medan andra har omprövats. Nya behandlingar har utvecklats och dödligheten i astma har minskat under de senaste 15 åren. 

  • Forskningens utmaningar: Att identifiera markörer för astma, utveckla nya läkemedelsbehandlingar, utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för astmapatienter samt att utveckla råden kring levnadsvanor för astmasjuka.

  • Forskningens mål: Att bättre förstå hur olika typer av astma uppkommer, förbättra diagnostiken samt utveckla individanpassade behandlingar som förbättrar livskvaliteten för de drabbade.