Frukt och grönt till barn med astma positivt för lungfunktionen


Barn med astma som äter en kost rik på antioxidanter, som frukt och grönsaker, uppvisar bättre lungfunktion i tonåren, visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden.

Så många som 160 000 barn och ungdomar beräknas ha astma i Sverige och Hjärt-Lungfonden vill tillsammans med forskarna betona betydelsen för alla barn och ungdomar att äta rätt.

– Medvetenheten om att nedsatt lungfunktion i skolåldern kan medföra lungproblem i vuxen ålder har ökat under senare år. Vi ville därför studera vilka faktorer som kan påverka lungfunktionen hos barn och unga, säger Anna Bergström, docent i epidemiologi vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Barn med astma fick positivt resultat

Syftet med den aktuella studien var att undersöka sambandet mellan intag av kost rik på antioxidanter och utvecklingen av barns lungfunktion. Forskarna har följt 2 300 barn från åtta års ålder fram tills dess att de har fyllt sexton år. Effekten av antioxidanter i maten uppskattades med så kallad antioxidantkapacitet (TAC), ett mått som visar den sammanslagna effekten av alla antioxidanter i kosten och tar hänsyn till eventuella synergieffekter mellan olika ämnen.

Kopplingen mellan antioxidantrik mat och utveckling av god lungfunktion påvisades endast hos barn med astma. Varför effekten inte påvisats hos barn utan astma vet inte forskarna
än. Men eftersom astma är en inflammatorisk sjukdom som belastar kroppen, så är
en teori att kroppen på grund av denna belastning behöver mer antioxidanter.
Hjärt-Lungfonden och forskarna tar tillfället i akt att lyfta ett viktigt budskap
till alla småbarnsföräldrar.

Ett av fem barn äter frukt mer än en gång per dag

– Att utvecklingen av lungfunktionen hos barn med astma gynnas av antioxidantrika
livsmedel ger ett viktigt barnperspektiv. Idag äter till exempel bara ett av fem barn i elvaårsåldern frukt eller grönt mer än en gång per dag. Vi vill därför passa på att uppmana Sveriges alla föräldrar att uppmuntra sina barn, både med och utan astma, att äta frukt och grönt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

För vuxna och barn över tio år är det enligt Livsmedelsverket bra att äta minst 500 gram frukt och grönt varje dag. Det motsvarar till exempel två generösa nävar grönsaker, rotfrukter, baljväxter och två frukter. För barn 4 – 10 år är rekommendationen 400 gram per
dag.

Nästa steg för Anna Bergström och hennes forskarteam är att titta på hur maten påverkar lungfunktionen på längre sikt, upp till 24 års ålder.

Medicinsk illustration på lungor och astma

Lär dig mer om Astma

Minst 800 000 människor i Sverige lider av astma. Men med rätt medicinering kan många ändå leva ett nästan normalt liv.

Astma – Symtom och riskfaktorer