Forskningsgenombrott kan hjälpa landets 800 000 astmatiker

Barn och vuxna med astma har DNA-förändringar i kroppens immunförsvarsceller.

Manlig forskare i labbmiljö

Professor Erik Melén har under många år erhållit forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.

Det visar nya resultat från världens största epigenetiska astmastudie, med ett av Hjärt-Lungfondens största forskningsanslag. Upptäckten kan på sikt leda till tidigare diagnostik och behandlingar och är ett möjligt genombrott i strävan efter ett botemedel för de 800 000 svenskar som lider av astma.

– Vår studie visar att barn och vuxna med astma har lägre grad av DNA-metylering i en specifik grupp av kroppens immunförsvarsceller. Upptäckten kan förbättra möjligheterna att sätta in tidig behandling, men vår vision är större än så: Att kunna bota astma, säger Erik Melén, barnallergolog och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Genombrottet, som presenteras i medicintidskriften The Lancet Respiratory Medicine, visar att det finns en koppling mellan astma och lägre grad av DNA-metylering – en epigenetisk mekanism som bland annat reglerar vilka gener som är aktiva. Nästa steg blir att undersöka om det är DNA-förändringarna som orsakar astma, vilket i förlängningen skulle kunna resultera i ett botemedel mot sjukdomen.

Den aktuella studien är en del av det stora BAMSE-projektet, som leds av Erik Melén och är ett resultat av flera års samarbete mellan internationella forskare. I BAMSE-projektet har forskarna följt 4 000 barn under ett kvartssekel med målsättningen att öka kunskapen om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi.

Totalt lider 800 000 svenskar av astma, och var tionde barn i skolåldern är drabbat.– Astma är en sjukdom som medför stort lidande – inget barn ska behöva växa upp utan möjligheten att springa, leka och leva livet fullt ut. Våra givare har bidragit till ett projekt som kan ha stor betydelse för att förbättra livskvaliteten hos barn med astma, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

2015 tilldelades Erik Melén Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare av Hjärt-Lungfonden. Det sex miljoner kronor stora anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Hjärt-Lungfonden stödjer flera studier om astma, med målet att utveckla nya behandlingar, ta fram bättre livsstilsråd för astmasjuka samt öka kunskapen om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder.