Fet fisk och nötter minskar risk för astma

Fet fisk, nötter och vegetabiliska oljor minskar risken för att utveckla astma och hösnuva under uppväxten. Det visar en studie baserad på den svenska BAMSE-kohorten.

Ugnsform med bakad lax

En studie vid Karolinska institutet visar att barn som äter en kost rik på fleromättade fettsyror löper mindre risk att utveckla astma och hösnuva under uppväxten. Studien är den hittills största som undersökt sambandet mellan nivåerna av långa omega-3- och omega-6-fettsyror i blodet och senare utveckling av astma och allergi.

Studien har genomförts inom ramen för den svenska födelsekohorten BAMSE och bygger på analyser av blod från 940 barn. Resultaten visar att de barn som vid åtta års ålder hade jämförelsevis höga blodnivåer av långa omega-3-fettsyror samt av omega-6-fettsyran arakidonsyra, hade minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. 

Fleromättade fettsyror är livsnödvändiga och de omega-3- och omega-6-fettsyror som kroppen inte själv kan producera måste vi få i oss via maten. De fleromättade fettsyrorna omega-3 och omega-6 finns bland annat i nötter och vissa vegetabiliska oljor, medan låga omega-3-fettsyror främst finns i fet fisk. Forskarnas rekommendation är att äta fisk två till tre gånger i veckan.