God astmakontroll ger bättre sömn

Illustration med kvinna som läser i sängen

Forskning vid Uppsala universitet visar att det finns en stark koppling mellan okontrollerad astma och sömnlöshet. 

Många personer med astma har problem med sömnen. Orsakerna kan variera. Det finns flera astmarelaterade sjukdomar som kan ge sömnproblem, exempelvis rinit (rinnsnuva och nästäppa), kronisk bihåleinflammation, obstruktiv sömnapné, ångest och depression samt sura uppstötningar. Men även dålig kontroll över astmasjukdomen kan vara en orsak.

Syftet med den aktuella studien var att analysera sambanden mellan å en sidan sömnlöshet och å andra sidan astmakontroll, sjukdomens svårighetsgrad och astmarelaterad samsjuklighet. Studiedeltagarna, totalt 24 000, fick fylla i omfattade frågeformulär om bland annat sömnvanor, eventuell astmadiagnos, astmamedicinering samt andra sjukdomar.

Ökad grad av sömnproblem hos de med astma

Resultaten visar att det var vanligare med sömnproblem hos dem med okontrollerad astma jämfört med dem med kontrollerad eller delvis kontrollerad astma. De senare två grupperna hade sömnproblem i samma utsträckning som studiedeltagare utan astma. 

Forskarna såg också att de som hade en annan astmarelaterad sjukdom hade ökad grad av sömnproblem. Värst var det för dem som hade astma i kombination med fetma eller kronisk bihåleinflammation. För att förbättra sömnen hos personer med astma krävs optimal kontroll över sjukdomen samt att de som även lider av andra astmarelaterade sjukdomar behandlas för dem.

Medicinsk illustration på lungor och astma

Lär dig mer om Astma

Minst 800 000 människor i Sverige lider av astma. Men med rätt medicinering kan många ändå leva ett nästan normalt liv.

Astma – Symtom och riskfaktorer