Genom att följa standarden Hjärtsäker zon sätter ni rutiner och beredskap och är förberedda om ett hjärtstopp skulle inträffa hos er. Att bli en hjärtsäker zon skapar trygghet för anställda, gäster och kunder.

Varför en Hjärtsäker zon?

Standarden Hjärtsäker zon SS 28 00 00:2015 ger innehavaren av en hjärtstartare de bästa förutsättningarna för att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs. Standarden är ett stöd för såväl leverantörer som den som ska köpa en hjärtstartare.

Läs mer om standarden

Så blir ni en Hjärtsäker zon

En certifierad instruktör eller utbildare ger er stöd för att kunna agera på bästa sätt om någon drabbas av ett hjärtstopp. Tillsammans med utbildaren lägger ni upp en plan för utbildning, rutiner, placering och skyltning.

Bli en hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon för dig som utbildar i hjärt-lungräddning

Att hjälpa era kunder att bli en Hjärtsäker zon visar på att ni är en ansvarsfull och seriös leverantör. Här finns information som hjälper er att förmedla Hjärtsäker zon.

Läs mer