För tidigt född ökar risk för hjärtsjukdom

Kvinna matar bebis med nappflaska på sjukhus

Publicerad: 2024-02-12 | Uppdaterad: 2024-02-12

Forskning visar att mycket för tidig födsel (före graviditetsvecka 32) ökar risken för formförändringar i hjärtats vänsterkammare. Formförändringarna kan på sikt leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Jämfört med 1980-talet är det idag en högre andel barn som föds mycket för tidigt i Sverige, enligt data från Socialstyrelsen.

Ökning av fler för tidigt födda barn bland förstföderskor

- Att födas mycket för tidigt kan leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Nu behövs mer forskning för att ge alla för tidigt födda barn möjligheten att se fram emot ett lika långt och friskt liv som andra barn, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Jämfört med början av 1980-talet har det skett en ökning av mycket för tidig födsel (före graviditetsvecka 32), speciellt bland förstföderskor. Det visar statistik från Socialstyrelsen. 2022 föddes ca 1 000 barn mycket för tidigt i Sverige. I början av 1980-talet var det runt 700.

Högre risk för hjärt-kärlsjukdomar

Sverige är ett av länderna med lägst barnadödlighet i världen. Men det innebär även att många föds med organ som inte är fullt utvecklade. Tidigare forskning har visat att tidig födsel ökar risken för att barnet senare i livet ska utveckla bland annat diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom.

Ny forskning vid Lunds universitet med anslag från Hjärt-Lungfonden visar nu att ungdomar födda mycket för tidigt uppvisade förändringar i hjärtat i form av mer rundad vänsterkammarform. Mycket tidig födsel som föregåtts av tidig hämmad fostertillväxt ökade formförändringarna ytterligare ‒ dock utan att skillnader mellan grupperna kunde upptäckas med de mått man vanligtvis använder för att bedöma hjärtfunktionen.

- Vår förhoppning är att sättet att mäta formförändringarna av hjärtats vänsterkammare potentiellt kan komma att fungera som en prognostisk biomarkör för framtida hjärt-kärlsjukdom för barn födda för tidigt och med hämmad fostertillväxt, även om de i tonåren inte visar några tecken på nedsatt hjärtfunktion med vanliga kliniska mått, säger Erik Hedström, docent vid Lunds universitet.

Fem procent av barn i Sverige föds för tidigt

Den aktuella studien omfattar 70 ungdomar mellan 13 och 16 år där 22 var födda för tidigt och hade hämmad fostertillväxt, 22 var födda för tidigt men med normal vikt med tanke på förlossningsveckan, och 26 ungdomar var födda efter fullgången graviditet med normal vikt. Den senare gruppen utgjorde kontrollgrupp. Ungdomarnas hjärtan undersöktes med magnetkamera vid Lunds universitetssjukhus mellan 2014 och 2019.

Varje år föds 110 000 – 120 000 barn i Sverige. De flesta barn föds efter vecka 39 eller 40 fullgångna graviditetsveckor. Drygt fem procent av barnen föds för tidigt (prematura), före 37 fullgångna graviditetsveckor. Av dem är det runt 1 000 barn som föds före graviditetsvecka 32. Detta enligt Socialstyrelsen.

Studiens namn: Early-Onset Fetal Growth Restriction Increases Left Ventricular Sphericity in Adolescents Born Very Preterm

Tidskrift: Pediatric Cardiology, 19 augusti 2023

grafik över barns hjärtfel

Fakta om barns hjärtfel

  • Varje år föds knappt 2 000 barn med ett hjärtfel i Sverige.

  • Överlevnaden till vuxen ålder för barn med medfödda hjärtfel har ökat sedan 1980-talet från cirka 85 procent till dagens 97 procent.

  • Varje år genomförs cirka 500 kirurgiska ingrepp och 250 kateteringrepp på barn och ungdomar med medfött hjärtfel.

  • Idag lever cirka 40 000 vuxna svenskar (18 år och äldre) och cirka 30 000 barn med ett medfött hjärtfel.

  • Forskningens utmaningar är exempelvis bättre metoder för behandling av svåra medfödda hjärtfel/hjärtsjukdomar för att förbättra överlevnad, långtidsprognos och livskvalitet, ökad kunskap om varför vissa barn drabbas av medfödd hjärtsjukdom, mer kunskap om optimalt förlossningssätt för kvinnor med medfödd hjärtsjukdom. Inom stamcellsforskningen hoppas man att stamceller ska göra det möjligt att reparera missbildade hjärtan, men detta ligger långt fram i tiden och mycket forskning återstår.

Vill du veta mer kring barns hjärtfel?

Det föds i medeltal tre barn med hjärtfel i Sverige varje dygn. Det kan exempelvis handla om missbildningar, hjärtmuskelsjukdomar eller hjärtrytmrubbningar. Med hjälp av forskning kan vi få en djupare förståelse av de bakomliggande orsakerna.

Lär dig mer om barns hjärtfel