Stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Långvarig negativ stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar.

Midsommarstång på en äng

Fler drabbas av hjärtinfarkt under storhelger som midsommarafton

Ny studie visar att det är vanligt att personer som drabbas av hjärtinfarkt har upplevt ökad stress under dygnet före infarkten. Sambandet gäller framför allt kvinnor.

Läs mer om forskningen
Ett omkullvält saltkar på ett bord

Riskfaktorer

Risken att drabbas av sjukdom i hjärta eller lunga ökar avsevärt hos dem som använder tobak, stressar mycket, har högt blodtryck och högt kolesterolvärde.

Lär dig mer om riskfaktorer