Tre frågor till professorn och "Nobelrösten"

Göran K Hansson porträttbild

Göran K Hansson har genom åren beviljats anslag för sin banbrytande forskning om åderförkalkning.

Foto: Ulf Sirborn

Känd i forskarvärlden

Professor Göran K Hansson är känd i forskarvärlden – inte bara som ledande aterosklerosforskare – utan också som före detta ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien. Han var "telefonrösten” som meddelade många forskare om att de fått Nobelpriset.

Nu har du lämnat uppdraget som ständig sekreterare – saknar du det?

- Nej, inte så mycket. Jag är över 70 nu och föll för åldersstrecket men jag sitter kvar som ledamot i akademin. Har jag räknat rätt hann jag med att ringa upp 67 nobelpristagare inom medicin, fysik, kemi och ekonomi för att ge dem glädjebeskedet, säger Göran K Hansson.

Göran K Hansson var också, tillsammans med professor Andres Hamsten, först ut med att ta emot Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag när det instiftades år 2008.

Berätta om forskningsprojektet som Stora anslaget finansierade.

- Vår ide var att bygga upp ett starkt multidisciplinärt samarbete för att i detalj studera den inflammation i blodkärlen som uppstår i samband med åderförkalkning. Vi satte ihop ett team med ledande forskare för att kunna undersöka det här från labbet till sjuksängen och tillbaka.

Hur gick det?

- Tack vare anslaget kunde vi skapa en stark forskningsplattform som är viktig än idag. Anslaget gav en hävstångseffekt och öppnade dörren för andra stora anslag, exempelvis från EU. Idag har vi etablerat en sorts plantskola som förser Karolinska Institutet och stora delar av Europa med lovande forskare.

- I samarbete med kärlkirurgerna på Karolinska har vi byggt upp en unik biobank "BIKE", med hundratals åderförkalkningsplack från operationer av hals pulsådern. Det här är en forskningsresurs som forskare från hela världen använder.

kort om Göran K Hansson

Yrke: professor vid Karolinska institutet

Ålder: 70

Familj: frun Margareta, två vuxna söner, fyra barnbarn

Bor: Stockholm och Lysekil

Aktuell: Fick i september det europeiska kardiologsällskapets guldmedalj. Har beskrivits som fadern till konceptet att ateroskleros är en inflammatorisk sjukdom.

- Forskningen har också utmynnat i några vaccin och läkemedelskandidater. Vi har bland annat tagit fram ett par måltavlor för läkemedelsutveckling och en vaccinkandidat mot ateroskleros som alla visat sig fungera bra i musmodeller.

- Anslaget har också varit viktigt för utvecklingen av inflammationsmarkörer som indikerar risk för bland annat hjärtinfarkt, avslutar professor Göran K Hansson.

Artikeln publicerades först i Forskning för hälsa nr 4/2022

Läs mer: Våra forskningsanslag | Våra elva forskningsmål

Kvinna i forskningslaboratorium

Milstolpar inom forskningen

Bättre diagnoser, bättre behandlingsmetoder och fler som överlever. Hjärt-kärlforskningens genombrott de senaste 30 åren har haft stor påverkan på såväl den totala dödligheten som på den förväntade livslängden.

Forskningens stora genombrott