Hjärt-Lungfondens minnesfonder

Ett meningsfullt sätt att bevara minnet av en bortgången

Minnesfonder

Hjärt-Lungfondens minnesfonder är en plats för sorgearbete men också för hopp. Genom att starta en minnesfond hedrar du minnet av någon som stått dig nära. Du ger samtidigt andra människor möjlighet att hedra personens minne genom att skänka pengar till minnesfonden. För varje gåva som skänks får forskarna mer resurser till att rädda liv och minska lidande.

Starta minnesfond

Minnesfonder

Till minne av Amelie Lundberg

Jag har startat en minnesfond till förmån för Hjärt-Lungfonden och hoppas att du vill vara med och bidra. Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som samlar in pengar till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Deras verksamhet är helt beroende av gåvor eftersom fonden inte får något statligt stöd. Varenda krona gör skillnad och bidrar till att fler människor kan få ett längre och friskare liv. Tack för ditt stöd!

Till Minne av Birgitta Martinsson

Jag har startat en minnesfond till förmån för Hjärt-Lungfonden och hoppas att du vill vara med och bidra. Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som samlar in pengar till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Deras verksamhet är helt beroende av gåvor eftersom fonden inte får något statligt stöd. Varenda krona gör skillnad och bidrar till att fler människor kan få ett längre och friskare liv. Tack för ditt stöd!

Till Minne av Linda Åkerlind

Linda - tack för att du fanns i våra liv. För alltid älskad. Lindas hjärta stannade plötsligt utan någon som helst förvarning den 6/10-2021. Linda var en ung frisk kvinna i sina bästa år, men likt ett ljus som blåses ut, så var hon borta. Orsaken till hjärtstoppet är fortfarande oklar och under vårt sorgearbete kom idén upp om att starta en fond till Lindas minne. Vi vill stödja forskningen för att lösa dessa gåtor med ”plötslig hjärtdöd”. Lindas minnesfond är till förmån för Hjärt-Lungfonden och vi hoppas att du vill vara med och bidra. Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som samlar in pengar till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Deras verksamhet är helt beroende av gåvor eftersom fonden inte får något statligt stöd. Varenda krona gör skillnad och bidrar till att fler människor kan få ett längre och friskare liv. Tack för ditt stöd! /Michael, Lena & Jörgen, Emanuel, Theodor och Wilhelm

Se fler minnesfonder

INSAMLINGSKONTO

  • Plusgiro 90 91 92-7

  • Bankgiro 909-1927

  • Swish 90 91 92 7

GÅVOSERVICE

KANSLI