Hjärt-Lungfondens minnesfonder

Ett meningsfullt sätt att bevara minnet av en bortgången

Minnesfonder

Hjärt-Lungfondens minnesfonder är en plats för sorgearbete men också för hopp. Genom att starta en minnesfond hedrar du minnet av någon som stått dig nära. Du ger samtidigt andra människor möjlighet att hedra personens minne genom att skänka pengar till minnesfonden. För varje gåva som skänks får forskarna mer resurser till att rädda liv och minska lidande.

Starta minnesfond

Minnesfonder

Insamling till forskning av lungfibros och långtids covid

Min mamma som var min allra bästa vän och den som stod mig närmst fick COVID-19 en vecka innan hon fyllde 53. Hon försämrades hastigt och avled av följdsjukdomen lungfibros, en halvtimma efter att respiratorn togs bort. Lungfibros är inte så känt bland majoriteten av människor och det är bland annat en hemsk följd som många med långtids covid lever med idag. Överlevnaden är upp till fem år för lungfibros och då med svårt lidande för den som drabbats. Jag vill att insamlingen bidrar till forskningen av långtids covid och att vi kan minska lidandet för alla som riskerar att drabbas. Tack för ditt stöd!

Kenneths minne

Jag har startat en minnesfond till förmån för Hjärt-Lungfonden och hoppas att du vill vara med och bidra. Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som samlar in pengar till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Deras verksamhet är helt beroende av gåvor eftersom fonden inte får något statligt stöd. Varenda krona gör skillnad och bidrar till att fler människor kan få ett längre och friskare liv. Tack för ditt stöd!

Till minne av farmor

Jag har startat en minnesfond till förmån för Hjärt-Lungfonden och hoppas att du vill vara med och bidra. Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som samlar in pengar till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Deras verksamhet är helt beroende av gåvor eftersom fonden inte får något statligt stöd. Varenda krona gör skillnad och bidrar till att fler människor kan få ett längre och friskare liv. Tack för ditt stöd!

Se fler minnesfonder