Har hjärt-lungsjuka en ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta?

Vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet man fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. Men enligt Folkhälsomyndigheten visar en genomgång av tillgängliga studier av covid-19 att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck,
hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Även enligt Världshälsoorganisationen, WHO, verkar personer diagnostiserade med hjärt-lungsjukdom och andra underliggande sjukdomar oftare utveckla allvarliga medicinska tillstånd än friska personer som drabbas av coronaviruset.

Hjärt-Lungfonden rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen.

Swisha din gåva till 90 91 927

Forskningen om Covid-19 och hjärt-lungsjukdom behöver stöd. Scanna QR-koden eller swisha direkt till 90 91 927. Märk gåvan COVID19. Tack för ditt stöd!

Forskningsbaserade hälsoråd

Hjärt-Lungfonden har tagit fram hälsoråd baserade på forskning. Läs om vad du själv kan göra för att ha en hälsosam livsstil.

Påverka din livsstil

Självskattningstest

Region Stockholm har utvecklat ett självskattningstest där du kan får råd om du ska egenvårda dig eller behöver kontakta vården. Till självskattningstestet

Mer information om corona