Om Coronaviruset kopplat till hjärt-lungsjukdomar

Hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är enligt Folkhälsomyndigheten överrepresenterade
bland de svåra fallen av virussjukdomen covid-19.

Därför har vi frågat Christer Janson, professor i lung- och allergisjukdomar vid Uppsala universitet, vilken kunskap som finns om de sjukdomar som Hjärt-Lungfonden stöder forskning om kopplat till det nya coronaviruset.

Vad vet man idag om lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) kopplat till coronaviruset?

‒ Vi vet ännu inte så mycket om KOL och covid-19 infektion, men KOL-patienter löper generellt sett större risk att drabbas av lunginflammation än de som inte har KOL. Lunginflammation är den allvarligaste komplikationen - i värsta fall med dödlig utgång - av det nya coronaviruset. Orsaken till att risken för lunginflammation ökar vid KOL är att
man vid KOL har permanenta skador på lungorna, bland annat genom att lungblåsor förstörs, vilket ger mindre yta till lungorna att föra ut syre till blodet genom.

Hur ser det ut för dem som lever med astma?

‒ Vi vet inte om personer med astma har en ökad risk för covid-19 infektion, däremot så vet vi att astma kan förvärras vid virusangrepp, vilket sannolikt även gäller det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Risken att få lunginflammation är inte lika stor vid astma som vid KOL, vilket beror på att vid astma har man ofta inte permanenta skador i lungorna. Astman drar ihop luftrören, men de utvidgar sig sen igen och kan återgå i gott skick.

Hur går rökning ihop med det nya coronaviruset sars-CoV-2?

- Rökare löper högre risk än icke-rökare att drabbas allvarligt oavsett om de är sjuka sedan innan. Varför vet man ännu inte med säkerhet men forskning pekar på att rökning försämrar immunförsvaret.

Vad vill du säga till dem som är lungsjuka?

‒ Den som medicinerar för sin sjukdom ska inte slarva med sina mediciner, särskilt inte nu. Vid KOL använder man inandningsmedel som minskar risken att få försämringsepisoder och det är väldigt viktigt att ta dessa regelbundet. Även om astmatiker inte beskrivs som en riskgrupp specifikt för covid-19, finns ändå känsligheten för virus. De läkemedel som inhaleras och som innehåller cortison håller inflammationen nere och slemhinnorna så hela som möjligt vilket minskar risken att bli sämre om man blir virusinfekterad.

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen